Εκπαιδευτής
KICK BOXING ΙΙ DAN

ΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ

ΟΝΟΜΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝ.: 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

EMAIL: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

ΓΛΩΣΣΕΣ: 

ΣΠΟΥΔΕΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Απόφοιτος ΑΕΙ Μηχανολογίας

Πρωταθλητής Ελλάδας Κικ Μποξ.

Πιστοποιημένος προπονητής ΚΙΚ ΜΠΟΞ & ΜΜΑ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με το υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΑΠ/339776/2588/729/572.

Αρ. μητρώου προπονητών ΓΓΑ Ξ972.